BƠ THỰC VẬT (CỐI XAY GIÓ)

Dùng làm các loại bánh ngọt, bánh cookies, kẹo đặc biệt chế biến cà phê …