BỘT MÀU ĐEN BLACK

Công dụng : Dùng tạo màu trong công nghiệp thực phẩm.