BỘT MÀU ĐỎ PONCEAU 4R

Công dụng : Dùng tạo màu trong công nghiệp thực phẩm.