BỘT MÀU NÂU MILK CHOCOLATE

Công dụng : Dùng tạo màu trong công nghiệp thực phẩm.