BỘT MÀU TÍM NHO GRAPE

Công dụng : Dùng tạo màu trong công nghiệp thực phẩm.