CHẤT TẠO NGỌT TỔNG HỢP – SODIUM CYCLAMATE

Cyclamate thường được dùng ở 2 dạng muối natri (sodium cyclamate hay natri cyclamat), canxi (calcium cyclamate) và thường được gọi là đường hóa học hay chất ngọt nhân tạo(1).