GELATIN

Gelatin được sử dụng trong các ngành thực phẩm bánh kẹo, nước giải khát,…