MÀU APPLE GREEN

Dùng tạo màu trong công nghiệp thực phẩm.