MÀU VÀNG CHANH TARTRAZINE

Dùng tạo màu trong công nghiệp thực phẩm.