SODIUM BENZOATE SỢI

Giúp Chống mốc, chống lên men thực phẩm

Dùng làm chất bảo quản trong thực phẩm, chống sự lên men các chất phụ gia, dùng trong cả dược phẩm.

Là chất bảo quản có tác dụng kìm hãm vi khuẩn và nấm trong điều kiện môi trường axit.